1. Trong trường hợp mất hàng, nếu bạn không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa của Mã Tốc Logistics chúng tôi chỉ bồi thường cho Quý khách gấp 3 lần số tiền vận chuyển.
2. Trong trường hợp mất hàng trong quá trình vận chuyển, nếu bạn sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa của Mã Tốc Logistics (=5% giá trị hàng hóa bạn kê khai) Mã Tốc Logistics sẽ bồi thường 50% giá trị kiện hàng bạn đã kê khai.
3. Chính sách bảo hành đối với từng sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ sẽ do Nhà sản xuất/Đơn vị phân phối quy định. Mã Tốc Logistics sẽ hỗ trợ khách hàng liên hệ với Nhà sản xuất/Đơn vị phân phối để giải quyết bảo hành.

Mã Tốc Logistics.